Privat Proff

Om oss

Vi har friske tanker om hvordan vi kan øke produktiviteten i byggenæringen. Samarbeidsmodellene våre vil industrialisere viktige prosesser på byggeplassen og sikre god prosjektgjennomføring. 

God prosjektledelse er avgjørende for alle parter. Første prioritet vil alltid være sikkerheten på byggeplassen – god HMS gir bedre prosjekter. Forankring av standardiserte prosesser i verdikjeden er en viktig suksessfaktor. Det er en kjensgjerning at effektiviteten i byggenæringen har falt de siste årene. Bransjen har i mindre grad evnet å fornye seg. Og da snakker vi først og fremst om å bidra til smidige former for samarbeid, kontrakter og overliggende prosjektstyring. 

Vi tror at det nettopp er innenfor disse områdene det er mest å hente. Gjennom sterkere prosjektstyring, samkjøring av fagene, felles prosjektering og løsningsbeskrivelser, tror vi at vi kan være med på å snu trenden og skape positiv endring. Et tett og nært samarbeid med kunden er helt fundamentalt for måten vi tenker løsning, gjennomføring og fremdrift.

En nøkkelfaktor for å lykkes er et godt prosjektgjennomføringsopplegg. Vi har utviklet en egen prosjektgjennomføringsprosess som skal sikre standardisering av arbeidsprosesser tuftet på beste praksis. Målet er å øke produktiviteten og redusere sedvanlige feil/mangler.  

Markedet har tatt godt imot VB Agilis. Flere større entreprenører og  utviklere ønsker oss velkommen. Vi har blant annet. inngått en samarbeidsavtale med Coop Eiendom.