Privat Proff

Prosjektledelse

God prosjektledelse er vinn-vinn for alle parter. Vi tror at det er mye å hente ved å påvirke til smidigere former for samarbeid, kontrakter og prosjektstyring i byggeprosjekter.

Det er en kjensgjerning at effektiviteten i byggenæringen har falt de siste årene. Bransjen har i mindre grad evnet å fornye seg. Spørsmålet er hva som bidrar til smidigere former for samarbeid, kontrakter og overliggende prosjektstyring?

Vi tror at det nettopp her er mest å hente. Gjennom sterkere prosjektstyring, samkjøring av fagene, felles prosjektering og løsningsbeskrivelser, tror vi at vi kan være med på å snu trenden og skape positiv endring. Her må planer og aktiviteter forankres hos baser og utførende for skape flyt i produksjonen. At vi dessuten tilstreber et tett og nært samarbeid med kunden, er helt fundamentalt for måten vi tenker løsning, gjennomføring og fremdrift.

Nøkkelen er flerfaglige prosjektledere med kjernekompetanse. Våre fagfolk består av ingeniører/prosjektledere innen VVS, elektro og ventilasjon med lang erfaring. Med bakgrunn som prosjektledere på store og tunge byggeprosjekter er vi et kompetent og entusiastisk lag. Et lag som har evne og vilje til å tenke annerledes og som utelukkende vil jobbe for å skape vinn-vinn prosjekter - for alle parter.

Vi kan drive prosjekter i Oslo, Bergen og Stavanger.