Privat Proff

Byggautomasjon

Full effekt av våre totaltekniske løsninger oppnår vi gjennom byggautomasjonsanlegg. VB Agilis har god kompetanse i å levere og installere byggautomatiseringsanlegg.

Energibesparende automasjons- og styringsløsninger for varme, kulde, ventilasjon og lys styres fra en felles sentral driftsenhet. Dette gir også muligheter for full oversikt over energibruken.

Vi prosjekterer og leverer løsninger innen ventilasjon, kjøling og varmepumper.

Vi har valgt å knytte til oss utvalgte samarbeidspartnere som ønsker å levere i et totalteknisk miljø under vår ledelse. Våre samarbeidspartnere har en verifisert kvalitet gjennom utførte referanseprosjekter og et klart ønske om kontinuerlig forbedring. Prosjektlederne våre har kjernekompetanse på et eller flere fag og utgjør som team et komplett totalteknisk miljø.