Privat Proff

Fagområder

Gjennom sterk prosjektstyring, samkjøring av fagene, felles prosjektering og løsningsbeskrivelser vil vi være med å skape positiv endring i bransjen.

VB Agilis leverer hele den totaltekniske pakken som eneste kontraktspart overfor entreprenør eller byggherre. Nøkkelen til et godt prosjekt er at fagene jobber tett sammen og kommunisere tydelig både oppover og nedover i verdikjeden.

For å få til dette trengs ledelse og styring kombinert med kjente standardisert arbeidsprosesser. «Alle» med bransjekunnskap vet at synkende produktivitet og feil/mangler er en stor utfordring. Vi ønsker å adressere og angripe denne felles utfordringen i leveransene. Våre systemer kombinert med tverrfaglig samarbeid og tilstrekkelig formalisme/kontroll vil bedre produktiviteten.

Vi har knyttet til oss utvalgte samarbeidspartnere som ønsker å levere i et totalteknisk miljø under vår ledelse. Våre samarbeidspartnere har en verifisert kvalitet gjennom utførte referanseprosjekter og et klart ønske om kontinuerlig forbedring. Prosjektlederne våre har kjernekompetanse på et eller flere fag og utgjør som team et komplett totalteknisk miljø.

VB Agilis er selvfølgelig godkjent for ansvarsrett. 

Rørfag

Vi og våre samarbeidspartnere representerer et solid fagmiljø innenfor rørfag.

Elektrofag

Som totalteknisk entreprenør sikrer vi helhetlige og kostnadseffektive løsninger som fungerer optimalt med de øvrige tekniske installasjonene i bygget.

Ventilasjon

Vår fagkompetanse sikrer gode og energieffektive løsninger innenfor ventilasjon.

Byggautomasjon

Full effekt av våre totaltekniske løsninger oppnår vi gjennom byggautomasjonsanlegg. VB Agilis har god kompetanse i å levere og installere byggautomatiseringsanlegg.

Prosjektledelse

God prosjektledelse er vinn-vinn for alle parter. Vi tror at det er mye å hente ved å påvirke til smidigere former for samarbeid, kontrakter og prosjektstyring i byggeprosjekter.